logo

Bijlage Gebruikte databestanden

17 maart 2010

Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden. Patricia van Echtelt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2010

Gebruikte bestanden

CBS Statistieken: StatLine is de elektronische databank van het CBS en bevat statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 1990, 1996-2008

Leefsituatie werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten: LWW 1982, 1995, 2007

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1985, 1990, 1995, 2000, 2005Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Een baanloos bestaan / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu