logo

Het werken waard

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Het werken waard
21 september 2010, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mariëlle Cloïn
Publicatiedatum
17 september 2010
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieOpleidingsniveauParticipatie
Aantal pagina's
193
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0514 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-23

Waarom werken laagopgeleide vrouwen minder vaak buitenshuis dan hogeropgeleide vrouwen? En waarom zijn laagopgeleide vrouwen oververtegenwoordigd in de kleinste deeltijdbanen? Vinden zij het financieel niet genoeg lonen om (veel uren) te werken, of hebben zij traditionelere opvattingen en ideeën over de rol van vrouwen?

In dit proefschrift staat de vraag centraal in hoeverre financieel-economische en sociaal-culturele factoren de geringe arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen helpen verklaren. Daarvoor zijn de gegevens van bijna 2000 laag- en hogeropgeleide moeders en een groep van bijna 1200 laagopgeleide vrouwen geanalyseerd. De resultaten wijzen erop dat - anders dan vaak wordt gedacht - financiële prikkels en opvattingen bijna tot geheel dezelfde invloed hebben op het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen als op dat van hogeropgeleide vrouwen. Weliswaar verdienen lager opgeleide vrouwen minder en hebben ze traditionelere opvattingen, maar beide factoren zijn eigenlijk op vergelijkbare manier van invloed op de arbeidsbeslissingen van vrouwen, ongeacht hun opleidingsniveau.Menu