logo

Bijlage Gebruikte databestanden

16 september 2010

Het werken waard. Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. Mariëlle Cloïn. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2010

Gebruikte bestanden

Enquête beroepsbevolking: EBB 2007

Gebruik kinderopvang: GKO 2004/2005

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Het werken waard / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu