logo

Kortdurende thuiszorg in de AWBZ

Een verkenning van omvang, profiel en afbakening

Kortdurende thuiszorg in de AWBZ
10 maart 2010, pdf, 965kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Maaike den Draak
Publicatiedatum
10 maart 2010
Trefwoorden
GebruikZorg
Aantal pagina's
50
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0471 6
Reeks
Special
Volgnummer
49

In Nederland is een discussie gaande over de afbakening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er wordt gesproken over de overheveling van kortdurende, herstelgerichte zorg naar de Zorgverzekeringswet, opdat de AWBZ zich daadwerkelijk zal toespitsen op de langdurige zorg. Het ministerie van VWS werkt aan de overheveling van de somatische revalidatiezorg, maar de op herstel gerichte zorg thuis wordt (voorlopig) buiten beschouwing gelaten, omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de aard en omvang daarvan.

Voor het SCP vormden deze gebeurtenissen - in combinatie met de verdere ontwikkeling van het SCP-verklaringsmodel verpleging en verzorging - reden om nader te kijken naar de kortdurende thuiszorg in de AWBZ. Hoe groot is de groep kortdurende zorgontvangers? Om wat voor mensen gaat het en in hoeverre verschillen zij van de langdurige zorgontvangers? Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan het afbakeningvraagstuk.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Kortdurende thuiszorg in de AWBZ

Menu