logo

Maakt de buurt verschil?

De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming

Maakt de buurt verschil_web
29 oktober 2013, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mérove Gijsberts Miranda Vervoort Esther Havekes Jaco Dagevos
Publicatiedatum
24 maart 2010
Trefwoorden
BevolkingsspreidingDiscriminatieIntegratie
Aantal pagina's
206
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0227 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-3

Maakt de buurt verschil? Deze studie gaat na of de etnische samenstelling van buurten van invloed is op de mate van interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming van niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders. Is het zo dat migranten die in zwarte buurten wonen minder vaak omgaan met autochtone Nederlanders en negatiever over hen denken dan migranten die in witte wijken wonen? En hoe zit dat omgekeerd? Maakt het voor de interetnische contacten en opvattingen over migranten van autochtone Nederlanders uit in welke buurt ze wonen?

In het beleid neemt het vraagstuk van ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepen een belangrijke plaats in. De bevindingen van deze studie laten zien in hoeverre de ruimtelijke concentratie nadelig uitwerkt voor de interetnische verhoudingen in buurten en geeft daarmee richting aan keuzen voor beleidsinterventies.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Maakt de buurt verschil?

Menu