logo

Bijlage Gebruikte databestanden

10 mei 2010

Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming. Mérove Gijsberts, Miranda Vervoort, Esther Havekes, Jaco Dagevos. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2010

Gebruikte bestanden

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2005

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Maakt de buurt verschil? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu