logo

Bijlage Gebruikte databestanden

22 juli 2010

Mantelzorg uit de doeken. Een actueel beeld van het aantal mantelzorgers. Debbie Oudijk, Alice de Boer, Isolde Woittiez, Joost Timmermans, Mirjam de Klerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2010

Gebruikte bestanden

Informele Hulpverlening - Mantelzorg: IH 2001 en 2008

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Mantelzorg uit de doeken / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu