logo

Minderheden in de mixed-mode?

Een inventarisatie van voor- en nadelen van mixed-mode dataverzameling onder niet-westerse migranten

Minderheden in de mixed-mode?
03 augustus 2010, pdf, 486kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
R. Feskens Joost Kappelhof Jaco Dagevos Ineke Stoop
Publicatiedatum
03 augustus 2010
Trefwoorden
Onderzoek
Aantal pagina's
57
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0517 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-18

In Nederland is in de afgelopen twintig jaar ruime ervaring opgedaan met surveys onder niet-westerse groepen. Hierin wordt informatie verzameld door middel van interviews afgenomen door enquĂȘteurs. Deze wijze van data verzamelen is echter duur en de respons blijft soms achter bij de verwachtingen. Er zijn dus redenen om te bezien of de inzet van andere dataverzamelingsmethoden (bijv. door het internet of de telefoon te gebruiken) tot een betere respons en lagere kosten zal leiden. Wellicht is het mogelijk om verschillende methoden in een onderzoek te combineren (wat 'mixed-mode' genoemd wordt).

Dit rapport somt de voor- en nadelen op van deze mixed-mode aanpak voor surveys onder niet-westerse groepen. Het is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en interviews met experts in minderhedenonderzoek, methodologie en mixed-mode onderzoek.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Minderheden in de mixed-mode?

Menu