logo

Bijlage Gebruikte databestanden

12 januari 2011

Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo. Vierde tussenrapportage. A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf en M. de Klerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2010

Gebruikte bestanden

Deelonderzoeken van de Wet maatschappelijke ondersteuning - evaluatie 1e fase:

Wmo-meting NPCG: 2009

Wmo Vragersonderzoek: 2008

Menu