logo

Op maat gemaakt?

Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van niet-westerse afkomst

Op maat gemaakt
20 mei 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Joost Kappelhof
Publicatiedatum
12 mei 2010
Trefwoorden
OnderzoekStatistiekWetenschappelijk onderzoek
Aantal pagina's
50
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0495 2
Reeks
Special
Volgnummer
53

Bij ieder onderzoek treedt er nonrespons op. Dat wordt een probleem als de mensen die wel meedoen, verschillen van de mensen die niet meedoen. Grote verschillen tussen personen die wel en niet meewerken kunnen leiden tot een vertekend beeld. Zijn antwoorden die worden verkregen van bijvoorbeeld een deel van de bevolking wel representatief voor de totale bevolking?

De kans op dit vertekeningsprobleem wordt nog eens versterkt wanneer er sprake is van ondervertegenwoordiging van specifieke groepen, zoals niet-westerse migranten en hun kinderen. Het probleem is dan dat niet alleen de representativeit van de groep zelf, maar ook de vergelijkbaarheid tussen verschillende bevolkingsgroepen onder druk komt te staan. Een interessante vraag hierbij is of de redenen om wel of niet mee te werken aan een surveyonderzoek onderling verschillen.

Deze publicatie gaat in op deze vraag voor surveys onder niet-westerse migranten afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen/Aruba en hun kinderen. Welke maatregelen werden genomen om deze verschillen in twee SCP surveyonderzoeken te minimaliseren? En welke van deze maatregelen zijn succesvol?Menu