logo

Op weg met de Wmo

Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009

Op weg met de Wmo
02 maart 2010, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Rob Gilsing Joost Timmermans (red.) et al.
Publicatiedatum
01 maart 2010
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenMaatschappelijke ondersteuningMantelzorgWMO
Aantal pagina's
333 p.
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0463 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-2

Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken. Gemeenten kregen hierbij een regierol. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd deze wet te evalueren. Tijdens de eerste evaluatieperiode (2007-2009) is de aandacht vooral uitgegaan naar mensen met een beperking en naar het beleid dat gemeenten voor hen voeren. Worden met de Wmo de doelen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bereikt? Hoe geven gemeenten invulling aan de Wmo? Hebben gemeenten de juiste instrumenten om de Wmo uit te voeren? In deze evaluatie komen zowel de meningen en ervaringen van gemeenteambtenaren en bij de Wmo betrokken actoren (gemeentelijke functionarissen, uitvoerende organisaties of cliƫntenorganisaties) aan bod als die van mensen met een beperking , onder wie aanvragers van een Wmo-voorziening.

Van dit rapport is ook een journalistieke samenvatting beschikbaar.

Menu