logo

Op weg met de Wmo - Samenvatting

Journalistieke samenvatting door Karolien Bais

Op weg met de Wmo : Journalistieke samenvatting door Karolien Bais
02 maart 2010, pdf, 790kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Rob Gilsing Joost Timmermans Samenvatting door Karolien Bais
Publicatiedatum
01 maart 2010
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenMaatschappelijke ondersteuningMantelzorgWMO
Aantal pagina's
32
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0469 3
Reeks
Special
Volgnummer
47

Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken. Gemeenten kregen hierbij een regierol. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gevraagd deze wet te evalueren.

Tijdens de eerste evaluatieperiode (2007-2009) is de aandacht vooral uitgegaan naar mensen met een beperking en naar het beleid dat gemeenten voor hen voeren. Worden met de Wmo de doelen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bereikt? Hoe geven gemeenten invulling aan de Wmo? Hebben gemeenten de juiste instrumenten om de Wmo uit te voeren?
In deze evaluatie komen zowel de meningen en ervaringen van gemeenteambtenaren en bij de Wmo betrokken actoren (gemeentelijke functionarissen, uitvoerende organisaties of cliƫntenorganisaties) aan bod als die van mensen met een beperking, onder wie aanvragers van een Wmo-voorziening.

Deze publicatie is een journalistieke samenvatting van het Wmo-eindrapport.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Op weg met de Wmo - Samenvatting

Menu