logo

Bijlage Gebruikte databestanden

12 januari 2011

Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 2008/2009 . Maaike den Draak. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Onderzoek naar Ouderen in instellingen: 2008/2009


Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Oudere tehuisbewoners / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu