logo

Publieke dienstverlening in perspectief

SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010

Publieke dienstverlening in perspectief
29 juli 2010, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Evelien Eggink
Publicatiedatum
08 juli 2010
Trefwoorden
Collectieve sectorOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
145
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0513 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-16

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt ten tijde van de kabinetsformatie altijd een memorandum uit over trendmatige ontwikkelingen in de publieke dienstverlening en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de publieke uitgaven in de komende kabinetsperiode. Het omvat ramingen van het gebruik van diensten op terreinen als: onderwijs, zorg, politie, justitie, sociale zekerheid, kinderopvang, cultuur, recreatie en openbaar vervoer. Deze ramingen worden naast de bestaande ramingen van de betreffende ministeries gelegd om potentiƫle knelpunten op te sporen.

Naast ramingen bevat dit Memorandum ook een historische analyse van de kostenontwikkeling van publieke dienstverlening. Kernbegrippen hierin zijn: de vergrijzing van de bevolking, het toenemend beroep op publieke voorzieningen, de achterblijvende arbeidsproductiviteit en de toenemende loonkosten per werknemer. Ten slotte gaat dit memorandum in op het profijt dat verschillende inkomensgroepen hebben van overheidsvoorzieningen en het oordeel van burgers over het gevoerde overheidsbeleid en mogelijke bezuinigingen op de publieke dienstverlening. Het is de bedoeling dat deze kengetallen en analyses een bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming voor een nieuw coalitieakkoord.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Publieke dienstverlening in perspectief

Menu