logo

Bijlage Gebruikte databestanden

28 juni 2010

Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Saskia Keuzenkamp (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010

Gebruikte bestanden

Acceptatie van homoseksualiteit: Homo 2010

CBS Statline: StatLine is de elektronische databank van het CBS en bevat statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/ .

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975 - 2008

European Social Survey: ESS 2008 (4e ronde): ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 1.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

Eurobarometers: EB66.1, EB69.1 en EB71.2

Health Behaviour in School-aged Children: HBSC 2009

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2995

Same Feelings - onderzoek onder homojongeren: Same 2009

Schorer Monitor: SMON 2009

SCP Leefsituatie-index: SLI 2008

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland: SOCON 1985, 1990, 1995 en 2000

Menu