logo

Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

Steeds meer verstandelijk gehandicapten?
10 maart 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Michiel Ras Isolde Woittiez Hetty van Kempen Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
10 maart 2010
Trefwoorden
GebruikMensen met een beperkingZorg
Aantal pagina's
89
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0468 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-4

De afgelopen jaren is de vraag naar zorg door verstandelijk gehandicapten sterk gegroeid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft, mede op verzoek van het ministerie van VWS, het aantal verstandelijk gehandicapten die zorg vragen in kaart gebracht. Dit rapport doet daar verslag van. Uit onze inventarisatie blijkt dat de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg gedurende het afgelopen decennium gemiddeld met 9% per jaar is toegenomen. Wat veroorzaakt deze groei? Zijn het specifieke groepen die de sector instromen, en zijn het bepaalde pakketten waar de instromers naar vragen? En hoe ontwikkelt de groep huidige vragers zich; hoe lang blijven zij in zorg?

Onze analyse laat een diffuus beeld zien. De vaak genoemde toestroom van jongeren blijkt een belangrijke maar geen volledige verklaring voor de groei in de vraag naar en het gebruik van VG‑zorg. Ook instroom van ouderen en de langere levensverwachting van de zittende gebruikers verklaren een substantieel deel van de groei. Bijna de helft van de totale groei in de vraag naar zorg komt door de groei in langdurig verblijf. De groei in begeleiding was verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale groei maar het was wel de snelste groeier. Concluderend kunnen we zeggen dat er groei plaatsvindt over de gehele linie, en dat er niet één specifieke factor aan te wijzen is.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

Menu