logo

Bijlage Gebruikte databestanden

15 november 2010

Tijd op orde? Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger . Mariëlle Cloïn, Marjon Schols en Andries van den Broek. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2010

Gebruikte bestanden

Enquête beroepsbevolking: EBB 2005, 2007, 2009

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975, 1985, 1995, 2005, 2006

Tijdsknelpunten in de samenleving: TIS 2009


Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Tijd op orde? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu