logo

Uit de armoede werken

Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede

Uit de armoede werken
28 september 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Stella Hoff
Publicatiedatum
10 september 2010
Trefwoorden
ArbeidArmoedeGezondheid
Aantal pagina's
84
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0519 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-22

Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat het uitsluitend om het vinden van werk of spelen ook andere zaken, zoals een wijziging in de samenstelling van het gezin, een rol? En wat zijn de redenen dat mensen niet naar werk zoeken om op die manier uit de armoede te raken? Heeft dat te maken met gezondheidsproblemen, met slechtere arbeidsmarktkansen waardoor men ontmoedigd raakt, of met bepaalde opvattingen over werk en werkloosheid? Het rapport laat zien dat betaald werk niet per definitie het einde van de armoede betekent. Gelukkig blijkt echter ook dat, als men uit de armoede uitstroomt, dit in veruit de meeste gevallen gepaard gaat met het vinden van (meer uren) betaald werk.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Uit de armoede werken

Menu