logo

Werkloosheid in goede banen

Bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010

Werkloosheid in goede banen
05 oktober 2010, pdf, 5MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Patricia van Echtelt (red.)
Publicatiedatum
30 september 2010
Trefwoorden
ArbeidArbeidsmarktSociale zekerheidWerkloosheid
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0516 4
Reeks
Special
Volgnummer
59

Door de economische crisis is de werkloosheid toegenomen. Ook als de economie weer aantrekt, zijn er structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die onze aandacht vragen. Zijn er in de toekomst genoeg arbeidskrachten beschikbaar als de vergrijzing toeneemt? Hoe houden we de sociale zekerheid betaalbaar en beheersbaar? Moeten we ons zorgen maken om een groeiende onderklasse van werklozen die weinig perspectief hebben op een betaalde baan? 'Iedereen aan het werk!' is het adagium van het huidige arbeidsmarktbeleid. Maar hoe realistisch is dit uitgangspunt?

Naar aanleiding van het eerder verschenen onderzoek Een baanloos bestaan organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een studiemiddag met het thema Werkloosheid in goede banen. Na een introductie van het SCP-rapport door onderzoekster Patricia van Echtelt lieten de hoogleraren Paul de Beer (UvA), Godfried Engbersen (EUR) en Romke van der Veen (EUR) hun licht schijnen over bovenstaande thema's. Het merendeel van de lezingen die op de studiemiddag zijn gehouden, zijn gebundeld in deze publicatie en bieden op een heldere en toegankelijke wijze antwoorden op actuele arbeidsmarktvraagstukken.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Werkloosheid in goede banen

Menu