logo

Bijlage Gebruikte databestanden

21 december 2010

Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den Broek, Ria Bronneman, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2010

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1995-2007

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2008

DNB Household Survey: DHS 2006-2009

Duurzaamheid Monitor: DM 2007
De Duurzaamheid Monitor is een jaarlijks onderzoek van stichting iNSnet. Het onderzoek richt zich op kennis, houding en vooral gedrag van mensen in relatie tot duurzame ontwikkeling, milieu en klimaat.

Emancipatie-opinies: EMOP 2010

Eurobarometers: EB 72 najaar 2009

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 1991-2009

European Social Survey: ESS 2008 4e ronde
ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 1.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

European Values Survey: EVS 1981-2008

Health Behaviour in School-aged Children: HBSC 2009

Herkenningsdienstsysteem van het korps landelijke politiediensten: HKS
Uit de regionale Herkenningsdienstsystemen (HKS) die sinds 1986 door de politie worden gebruikt om gegevens over verdachten te registreren, wordt jaarlijks een landelijk bestand samengesteld. Een HKS bevat zowel de aangiftegegevens van misdrijven als de persoonsgegevens van de verdachten daarvan.

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2006

Nederland in generatieperspectief: NIG 2010

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1971-2006

Netherlands Kinship Panel Study: NKPS 2002-2004

Politiemonitor bevolking: PMB 1993-2004

Progressiviteit en conservatisme: 1971

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975-2006

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Voltijdswerkende mannen over deeltijdwerk: VoMa 2009

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1977-2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006, 2009

Menu