logo

Zorgen voor Zorg

Ramingen van de vraag naar personeel in verpleging en verzorging tot 2030

Zorgen voor Zorg
22 september 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez
Publicatiedatum
14 september 2010
Trefwoorden
ArbeidsmarktGebruikMaatschappelijke ontwikkelingZorg
Aantal pagina's
100
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0512 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-24

De komende decennia zal de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de zorg en daarmee voor de vraag naar personeel. Dit geldt zeker voor de sector verpleging en verzorging (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen). In dit rapport worden de gevolgen voor de personeelsinzet van het toenemende zorggebruik tot 2030 in kaart gebracht. Basis hiervoor is de recente SCP-raming van het gebruik van de verpleging en verzorging. Hiermee levert dit rapport een bijdrage aan de discussie over de verwachte personeelstekorten in de zorg.

Menu