logo

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010

Een bijdrage aan het waarderen en selecteren van informatie ten behoeve van toekomstige archieven

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010
30 maart 2011, pdf, 1MB
Auteur(s)
Vic Veldheer Rob Bijl (samenstelling)
Publicatiedatum
04 april 2011
Trefwoorden
Culturele veranderingenMaatschappelijke ontwikkelingOnderzoek
Aantal pagina's
68
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0559 1

Het Nationaal Archief (NA) heeft bouwstenen ontwikkeld voor een nieuwe manier om in de toekomst archieven te waarderen en te selecteren. In zijn rapport Gewaardeerd verleden staat die nieuwe waarderingsmethodiek uitvoerig beschreven. Een onderdeel van die nieuwe werkwijze is een beschrijving van algemene en langlopende trends en ontwikkelingen die representatief zijn voor de Nederlandse samenleving.
In dat kader is aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om voor de periode 2005-2010 een trendanalyse uit te voeren. Bedoeling is om daarmee voor het NA een basis te leggen, gericht op nog te vormen archieven, waarmee op voorhand bepaalde informatie kan worden gewaardeerd. Een soort monitor voor toekomstige archiefvorming.
Met deze publicatie is een eerste stap gezet in het proces van toekomstige archivering. Hierna volgen nog stappen die het NA moet gaan zetten: het identificeren van actoren en archiefvormers en een vertaling naar de archiefbescheiden zelf.
Het SCP denkt hiermee een referentiekader te hebben geboden voor het NA bij het waarderen van de archieven van een bepaald departement en een aanzet te hebben gegeven voor het identificeren van voor de archivering relevante werkprocessen. 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010

Menu