logo

Bijlage Gebruikte databestanden

17 maart 2011

Armoedegrens op basis van de budgetbenadering - revisie 2010 . Arjan Soede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2011

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Budgetonderzoek: BO 1989 - 2008

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1990 - 2009

Woononderzoek Nederland: WoON 2009

Menu