logo

Armoedesignalement 2011

De meest actuele gegevens over armoede in Nederland

Armoedesignalement 2011
29 november 2011, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Publicatiedatum
06 december 2011
Trefwoorden
AchterstandsbestrijdingArmoedeInkomenSociale zekerheid
Aantal pagina's
92
ISBN/ISSN/anders
978 90 357 1870 8
Uitgever
CBS / SCP

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengen in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland in kaart. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt op basis van verschillende criteria gepresenteerd. Ook de belangrijkste risicogroepen, de regionale spreiding en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren komen aan bod.

Meer info:

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Armoedesignalement 2011

Menu