logo

Bijlage Gebruikte databestanden

06 december 2011

Armoedesignalement 2011. SCP/CBS. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek/Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2011

Gebruikte bestanden

Budgetonderzoek: BO 2007-2010

CBS Statline

Consumenten Conjunctuuronderzoek: CCO 2000-2011

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2005-2010

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2000-2010

Regionaal inkomensonderzoek: RIO 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Armoedesignalement 2011 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu