logo

De opmars van het pgb

De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief

De opmars van het pgb
12 april 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Klarita Sadiraj Debbie Oudijk Hetty van Kempen John Stevens
Publicatiedatum
10 mei 2011
Trefwoorden
AWBZLangdurige zorgPersoonsgebonden budgetSociale zekerheidZorg
Aantal pagina's
74
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0557 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
17

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is een substituut voor zorg in natura. Zowel het gebruik van het pgb als van zorg in natura is de afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal pgb-cliënten groeide echter veel harder (28% per jaar) dan het aantal gebruikers van zorg in natura (1,3% per jaar). In dit rapport wordt de sterke groei van het pgb nader in kaart gebracht en verklaard. De opmars van het PGB geeft verder een overzicht van de bestaande Nederlandse literatuur, plaatst de ontwikkeling van het pgb in internationaal perspectief. Tenslotte gaat het rapport ook in op de vraag of en in hoeverre het pgb tot een nieuwe zorgvraag heeft geleid.

Dr. Klarita Sadiraj, Debbie Oudijk Msc. en dr. Hetty van Kempen zijn onderzoekers bij de onderzoeksgroep Quartaire Sector van het SCP. Bij de aanvang van het project werkte drs. John Stevens eveneens bij deze onderzoeksgroep. Inmiddels is hij werkzaam bij de provincie Gelderland.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / De opmars van het pgb

Menu