logo

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011
24 oktober 2011, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer (red.)
Publicatiedatum
16 november 2011
Trefwoorden
LeefsituatieMaatschappelijke ontwikkelingTevredenheid
Aantal pagina's
352
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0558 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
39

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in deze zesde editie van De sociale staat van Nederland 2011. In dit boek beschrijven we voor belangrijke levensgebieden hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan en welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. Deze Sociale staat van Nederland (SSN) verschijnt op een moment waarop er in Europa een economische crisis is van ongekende omvang. Deze crisis is in de loop van 2008 ontstaan en het lijkt erop dat de directe gevolgen voor de leefsituatie van de meeste burgers pas nu merkbaar beginnen te worden. Er hangen donkere wolken boven ons land.

De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: onderwijs, publieke opinie, inkomen en werk, gezondheid, preventie en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, sociale veiligheid, en wonen en woonomgeving. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven, komen we tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. We besteden ook aandacht aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en preferenties die mensen hebben voor de inrichting van hun leven verschillen immers en zijn gerelateerd aan hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, mate van (in)validiteit, etnische herkomst en financiële positie.

We kijken ook naar mogelijke kwetsbare groepen die minder dan anderen delen in de welvaart en het welzijn van Nederland. Opleidingsniveau blijkt een sterke voorspeller te zijn van (verschillen in) de leefsituatie van mensen. Dat geldt voor zowel de hardere sectoren in de maatschappij (arbeidsmarktpositie, onderwijskansen, gezondheid, woonsituatie) als de belevings- en opiniekant (vertrouwen, tevredenheid, geluk). Toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de verschillende vormen van sociaal, cultureel en financieel kapitaal zijn bepalend voor de kwaliteit van leven. In alle hoofdstukken wordt aangegeven hoe Nederland presteert in vergelijking met de Europese buren.

Meer info:

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / De sociale staat van Nederland 2011

Menu