logo

Bijlage Gebruikte databestanden

15 november 2011

De sociale staat van Nederland 2011. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Mariëlle Cloïn en Evert Pommer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2011

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1999, 2003, 2007

Beleving van de vrije tijd: BVT 2010

CBS statistieken: zie kerncijfers op de CBS-site

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2011/3

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2000 - 2010/2011

Database Publieke Sector: DPS 2010-2011

Enquête beroepsbevolking: EBB 1991-2009

European Social Survey: ESS 2002, 2004, 2006, 2008
ESS Round 1: European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data (2004). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data
ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

Eurostat: 2000, 2007, 2008, 2009

Eurobarometers: 55.1, 57.1, 60.1, 62.0, 64.2, 66.1, 68.1, 69.2, 72.4, 74.2, 75.3

European Values Study: EVS 2008

Geven in Nederland: GinNL 2001-2009
In het onderzoek Geven in Nederland wordt de Filantropische sector in Nederland in kaart gebracht. Dit onderzoek naar geven van geld en tijd door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven aan maatschappelijke en goede doelen wordt sinds 1993 tweejaarlijks uitgevoerd door de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit. Meer informatie op de website Geven in Nederland.

Harmonised European Time Use Surveys: HETUS 2006

Informele hulpverlening - Mantelzorg: IH 2001, 2007, 2008

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2001-2009

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2010

Kwaliteit van de publieke dienstverlening: KPD 2010

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg: LINH

Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg  is een netwerk van geautomatiseerde huisartspraktijken. De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis 'productiegegevens' over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose), aantallen contacten/verrichtingen, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. Meer informatie over het LINH staat op de site van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL.

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2004, 2009

Nemesis-2
Nemesis-2 is een studie van het Trimbos instituut naar de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. Daarvoor zijn 6646 mensen, die representatief zijn voor de Nederlandse volwassen bevolking, uitgebreid mondeling geïnterviewd. De eerste meting van de studie is in juli 2009 afgesloten.

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1998, 2002, 2006, 2010

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2005-2009
De NEA is een groot periodiek onderzoek van TNO onder werknemers naar arbeidsomstandigheden in Nederland. Meer informatie over dit onderzoek is op de site van TNO te vinden.

Nederland in generatieperspectief: NIG 2010

OECD - Economic Outlook
De online database van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bevat circa 4000 macro-economische tijdreeksen voor OECD-landen en niet-OECD-gebieden. De reeksen lopen vanaf 1960 tot het eind van de periode die geraamd wordt, gewoonlijk twee jaar na de huidige datum. De onderwerpen beslaan een groot aantal terreinen, onder meer gezondheid, arbeid en onderwijs.

Opvoeden in Nederland: OIN 2010

 

Onderzoek verplaatsingsgedrag: OVG 1999

Politiemonitor bevolking: PMB 1999, 2001, 2003, 2004

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 1999-2008

SCP Leefsituatie-index: SLI 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1995, 2000, 2005, 2006

TNO Arbeidssituatie Survey: TAS 2000-2004
De TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland. De TAS is ontwikkeld door TNO om veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2000, 2002 en 2004. Meer informatie over dit onderzoek is op de site van TNO te vinden.

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1998, 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006, 2009

 

Menu