logo

Dimensies van sociale uitsluiting

Naar een verbeterd meetinstrument

Dimensies van sociale uitsluiting
22 juni 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Stella Hoff Cok Vrooman
Publicatiedatum
05 juli 2011
Trefwoorden
AchterstandsbestrijdingArmoedeIntegratieParticipatieSociaal-economische positieSociale uitsluiting
Aantal pagina's
101
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0532 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-20

Sinds 2004 heeft het SCP onderzoek gedaan naar het vóórkomen en de oorzaken van sociale uitsluiting, zowel onder de gehele bevolking als bij bepaalde groepen (ouderen, kinderen). De vragenlijst die hiervoor werd gebruikt, is op grond van ervaring en nieuwe inzichten regelmatig aangepast. Het meetinstrument omvatte echter nog steeds veel vragen en kende daarnaast enkele technische beperkingen. Kon er geen verbeterde en beknoptere versie van de vragenlijst worden ontwikkeld?
Met behulp van focusgroepen en cognitieve tests is eerst onderzocht of het meetinstrument de verschillende aspecten van sociale uitsluiting goed dekt. Bestaande vragen zijn op grond hiervan geherformuleerd en aangevuld. De vernieuwde lijst werd daarna voorgelegd aan een steekproef van bijna 650 personen. Analyse van de uitkomsten heeft geleid tot een handzaam en valide meetinstrument van vijftien vragen, waarmee het SCP in de toekomst sociale uitsluiting bij volwassenen periodiek in kaart zal brengen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Dimensies van sociale uitsluiting

Menu