logo

Bijlage Gebruikte databestanden

11 juli 2011

Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument. Stella Hoff en Cok Vrooman. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2011

Gebruikte bestanden

Meetinstrument sociale uitsluiting - proefenquĂȘte: MSU 2010

Menu