logo

Emancipatiemonitor 2010

De meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen in Nederland

Emancipatiemonitor 2010
31 januari 2011, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ans Merens e.a.
Publicatiedatum
17 februari 2011
Trefwoorden
EmancipatieInkomenVrouwen
Aantal pagina's
258
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0503 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-4
Uitgever
SCP en CBS

De Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland. Dat gebeurt door de meest recente gegevens te presenteren over onderwijs, betaald werk, combinatie arbeid en zorg, inkomens, vrouwen in de top en geweld. Zo kan worden nagegaan of de doelstellingen van het emancipatiebeleid bereikt (kunnen) worden. In deze monitor is er verder specifieke aandacht voor jongeren, vooral voor hun studie- en beroepskeuze en hun financiële en arbeidsmarktpositie.

De Emancipatiemonitor wordt sinds 2000 samen met het CBS gemaakt en verschijnt eens per twee jaar. De monitor wordt geschreven in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Meer informatie:

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Emancipatiemonitor 2010

Menu