logo

Bijlage Gebruikte databestanden

21 februari 2011

Emancipatiemonitor 2010. De meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen in Nederland . Ans Merens (SCP), Marion van den Brakel (CBS), Marijke Hartgers (CBS) en Brigittte Hermans (CBS). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2011

Gebruikte bestanden

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1981-2008

Enquête beroepsbevolking: 1987-2009

Emancipatie-opinies: EMOP 2008, 2010

Eurostat

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2009

EU Labour Force Survey: EU-LFS 2001, 2007, 2009

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2009

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 1998, 2007, 2008

Statistiek Werkgelegenheid en Lonen:  SWL 2006-2009

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975-2005, 2006

Vrouwen in besluitvorming: VIB 2000-2010

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Emancipatiemonitor 2010 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu