logo

Eropuit!

Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis

Eropuit!
06 april 2011, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Desirée Verbeek Jos de Haan
Publicatiedatum
26 april 2011
Trefwoorden
MobiliteitRecreatieTijdsbestedingVrije tijd
Aantal pagina's
110
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0547 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-16

Nederlanders hebben steeds minder vrije tijd tot hun beschikking: in 2005 ruim drie uur per week minder dan in 1975. Toch bleef in de afgelopen dertig jaar het aantal uren vrije tijd dat mensen buitenshuis doorbrachten gelijk. Dit rapport geeft inzicht in die 'uithuizige vrijetijdsbesteding' van Nederlanders. Het betreft uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten zoals museumbezoek, winkelen, een terrasje pakken, sporten, saunabezoek, een dagje naar de dierentuin en openluchtrecreatie.

Dit rapport onderzoekt de verschillen tussen groepen Nederlanders in de frequentie waarmee zij eropuit gaan. Het laat zien hoe vrijetijdsrepertoires per levensfase verschillen. Ook geeft het inzicht in de grootte en samenstelling van de gezelschappen waarmee Nederlanders de vrije tijd buitenshuis doorbrengen. Ten slotte brengt het de vrijetijdsmobiliteit in kaart: de afstanden die mensen afleggen ten behoeve van de vrije tijd en de vervoermiddelen die zij gebruiken.

Desirée Verbeek studeerde Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 2009 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de duurzame ontwikkeling van toeristische mobiliteit. Momenteel werkt zij bij de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur.

Jos de Haan is sectorhoofd bij het SCP. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ICT, Cultuur en Kennissamenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Menu