logo

Gemengd leren

Etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs

Gemengd leren
24 juni 2011, pdf, 891kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lex Herweijer
Publicatiedatum
24 juni 2011
Trefwoorden
BasisonderwijsBevolkingsspreidingNiet-Westerse MigrantenVoortgezet onderwijs
Aantal pagina's
58
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0575 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-22

Zwarte scholen zijn al enkele decennia een vertrouwd verschijnsel in de grotere steden van ons land. In een aantal gemeenten wordt geprobeerd de scheiding tussen leerlingen met een niet-westerse achtergrond en autochtoon Nederlandse leerlingen tegen te gaan. In internationaal onderzoek is geconcludeerd dat menging van leerlingen met verschillende etnische achtergronden echter nadelen heeft. Leerlingen zouden beter presteren op etnisch homogene scholen. De vraag is of deze conclusie geldig is voor het Nederlandse onderwijs.
Deze publicatie doet verslag van een onderzoek naar het effect van een etnische diverse schoolbevolking op leerprestaties in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. Ook is onderzocht of de sociaaleconomische samenstelling van de schoolbevolking invloed heeft op het prestatieniveau.

Menu