logo

Bijlage A Gebruikte databestanden

02 maart 2011

Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Freek Bucx (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2011

Bijlage A Gebruikte bestanden

Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek: AVO 2007

CBS StatLine. Behalve van de CBS-gegevens uit StatLine is gebruikgemaakt van de huishoudens- en bevolkingsstatistieken van het CBS.

Culturele Veranderingen in Nederland: CV 2008

Database Publieke Sector: DPS

European Social Survey: ESS 2006
ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file edition 3.2. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

European Values Study: EVS 1981-2008

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1995-2008

Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen: LISS 2010

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2007

Onderzoek Gezinsvorming: OG 2008

Opvoeden in Nederland: OIN 2010

Tijdbestedingsonderzoek : TBO 1980-2006

Tijdsknelpunten in de samenleving: TIS 2009

Woononderzoek Nederland: WoON 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Gezinsrapport 2011 / Bijlage A Gebruikte databestanden

Menu