logo

Jeugdzorg in groeifase

Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

Jeugdzorg in groeifase
26 september 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Hetty van Kempen Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
18 oktober 2011
Trefwoorden
GemeentenJeugdzorgJongerenOverheidsbeleidZorg
Aantal pagina's
36
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0587 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
37

In de dienstverlening aan burgers spelen gemeenten een steeds belangrijker rol, ze krijgen van het rijk steeds meer taken. In deze publicatie wordt speciaal aandacht besteed aan de jeugdzorg, die vanaf 2014 integraal naar de gemeenten gaat. De uitgaven zijn fors gegroeid en er maken ook meer jongeren gebruik van de jeugdzorg. Bij een beperkte beschikbaarheid van de middelen is het voor de gemeenten een uitdaging de kosten van de jeugdzorg onder controle te houden.
Gemeenten dienen één lijn te brengen in de vele hulpverleningsmogelijkheden voor jeugdigen. De vraag dringt zich dan op in welke mate de verschillende jeugdzorgregelingen overlap vertonen of elkaar juist aanvullen. In deze publicatie zetten we een eerste stap door te kijken naar kenmerken van kinderen in zorg. Het blijkt dat vooral kenmerken op het gezinsniveau een belangrijke rol spelen bij het beroep op (alle vormen van) jeugdzorg.

Jeugdzorg in groeifase is een aparte uitgave van hoofdstuk 3 van Maten van gemeenten 2011.

Meer informatie:

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Jeugdzorg in groeifase

Menu