logo

Bijlage Gebruikte databestanden

04 oktober 2011

Jongeren en internetrisico's. EU Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland . Nathalie Sonck en Jos de Haan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2011

Gebruikte bestanden

EU Kids online: EUKO 2010

Menu