logo

Bijlage Gebruikte databestanden

31 oktober 2011

Kunnen meer kinderen meedoen? Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010. Annette Roest. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2011

Gebruikte bestanden

Armoede en sociale uitsluiting van kinderen: ASOUK2008 (nulmeting), ASOUK2010 (nameting), ASOUK2011a (aanvullende nameting), ASOUK 2011b (aanvullend retrospectief onderzoek)

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2004 - 2009

Menu