logo

Kwetsbare ouderen

Landelijk beeld van de groeiende groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen

Kwetsbare ouderen_
19 januari 2011, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cretien van Campen (red.)
Publicatiedatum
04 februari 2011
Trefwoorden
GezondheidOuderenZorg
Aantal pagina's
218
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0542 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-10

De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleinere groep is meestal op hoge leeftijd afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond, maar kleine lichamelijke en psychosociale problemen stapelen zich op, waardoor meestal te laat hulp gevraagd of geboden wordt als er ernstige problemen met de gezondheid ontstaan. In een aantal gevallen was achteraf gezien een opname in een verzorgings- of verpleeghuis misschien niet nodig geweest, als hun kwetsbaarheid eerder gesignaleerd was en met kleine ingrepen hun kwaliteit van leven behouden had kunnen worden.
Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun aantal in de komende jaren sterk toe? Dit rapport biedt voor het eerst een landelijk beeld van ouderen met meervoudige problematiek die daardoor risico lopen binnen enkele jaren zorgafhankelijk te worden en hun zelfstandigheid te verliezen. Voor hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers en ouderen zelf biedt dit rapport zicht op wat in de laatste levensfase kwetsbaarheid is en hoe deze zich ontwikkelt.
Tevens verkent dit rapport de vraag wat ouderen zou kunnen beschermen tegen kwetsbaarheid. Enerzijds zijn kenmerken van de leefomgeving en de leefstijl van kwetsbare en gezonde ouderen vergeleken. Anderzijds is onderzocht welke zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen ontvangen en voor wie dit ontbreekt. Het rapport wordt afgesloten met beleidsadviezen en een blik op de toekomst.

Meer informatie:

Menu