logo

Moeilijk werken

Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen

Moeilijk werken
04 januari 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Myra Keizer Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
15 februari 2011
Trefwoorden
ArbeidGezondheidNiet-Westerse MigrantenParticipatieVrouwen
Aantal pagina's
117
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0524 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-5

Ruim een op de tien vrouwen zegt niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt vanwege gezondheidsklachten. Dit is bijna twee keer zo vaak als bij mannen. Vooral migrantenvrouwen zeggen vaak om die reden niet te kunnen werken. Maar in hoeverre is er nu eigenlijk sprake van verschillen in gezondheid tussen vrouwen en mannen van diverse herkomstgroepen? En in hoeverre vormen gezondheidsproblemen een verklaring voor de relatief lage arbeidsdeelname van met name migrantenvrouwen? Op basis van secundaire analyse van grootschalige enquĂȘtes, groepsinterviews met vrouwen van Turkse en Surinaamse herkomst en gesprekken met artsen worden deze vragen beantwoord.

Dit rapport is tot stand gekomen op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in de reeks nationale rapportages voor het VN Vrouwenverdrag.

Menu