logo

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 oktober 2010

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
13 januari 2011, pdf, 8MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Gerda Jehoel-Gijsbers (red.)
Publicatiedatum
21 januari 2011
Trefwoorden
ArbeidsmarktArbeidsongeschiktenMensen met een beperkingRe-integratie
Aantal pagina's
55
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0546 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-15

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Na een aantal drastische hervormingen in de sociale zekerheid is het ziekteverzuim flink gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, sterk afgenomen. Een verhoging van de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten heeft dat echter (nog) niet opgeleverd. Ook heeft zich het afgelopen decennium een nieuwe Dutch disease geopenbaard: de explosieve groei van de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten). De gewenste inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt waarin iedereen, ook mensen met beperkingen, duurzaam kunnen deelnemen) is nog niet nabij. Hoe kan dit worden verklaard en wat kunnen we eraan doen?

Naar aanleiding van de eerder verschenen studie Beperkt aan het werk organiseerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een studiemiddag met als titel Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Na een introductie van het rapport door redacteur Gerda Jehoel-Gijsbers lieten de hoogleraren Kees Goudswaard (Universiteit Leiden) en Nicolette van Gestel (Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen) en lector Rienk Prins (Astri/Progresz) hun licht schijnen over deze problematiek. Zij gaven ieder vanuit een eigen invalshoek (resp. regelgeving, uitvoering en internationale vergelijking) een helder inzicht in de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en in mogelijkheden tot verbetering. Hun lezingen zijn gebundeld in deze publicatie.

Meer informatie:

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Menu