logo

Oudere migranten

Kennis en kennislacunes

Oudere migranten
16 november 2011, pdf, 870kB
Auteur(s)
Maaike den Draak Mirjam de Klerk
Publicatiedatum
17 november 2011
Trefwoorden
GezondheidNiet-Westerse MigrantenOuderenWelzijn
Aantal pagina's
25
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0597 3
Volgnummer
2011-35

In 2003 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van oudere migranten uitgevoerd. Dit onderzoek wordt nog steeds veel geciteerd, maar is intussen verouderd.
Omdat het aantal niet-westerse ouderen de komende jaren fors zal toenemen, heeft het SCP een inventariserende studie verricht om een beeld te schetsen van de stand van zaken van het onderzoek op het terrein van oudere migranten. Doel van deze studie was om te achterhalen of een nieuw onderzoek naar deze groep wenselijk is.

Menu