logo

Overheid en onderwijsbestel

Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstel (1990-2010)

Overheid en onderwijsbestel
24 oktober 2011, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Bronneman-Helmers
Publicatiedatum
30 november 2011
Trefwoorden
OnderwijsOverheidsbeleid
Aantal pagina's
474
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0567 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
31

De publicatie gaat over processen van beleidsvorming rond een viertal bijzondere kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel: (1) artikel 23 GW, (2) de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs,(3)  het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, en (4) de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs. De studie behandelt met name de periode 1990-2010.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Overheid en onderwijsbestel

Menu