logo

Poolse migranten

De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen

Poolse migranten
17 augustus 2011, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jaco Dagevos et al.
Publicatiedatum
08 september 2011
Trefwoorden
ArbeidIntegratieParticipatieWesterse migranten
Aantal pagina's
156
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0530 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-27

Dit rapport gaat over de positie van Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen en in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Er wordt ingegaan op hun positie op de arbeids- en woningmarkt, hun sociaal-culturele positie (o.a. beheersing van het Nederlands, mate van sociale contacten met Polen en autochtonen) en op de gezondheidssituatie. Het rapport is grotendeels gebaseerd op informatie uit een survey onder 600 Poolse respondenten. Bij hen is ook informatie verzameld over hun intenties om voor een langere periode in Nederland te blijven of om op korte termijn terug te keren naar Polen.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie.

Menu