logo

Bijlage Gebruikte databestanden

06 september 2011

Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen. Jaco Dagevos (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2011

Gebruikte bestanden

CBS Statline

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 2009

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Poolse migranten / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu