logo

Overheid en onderwijsbestel - samenvatting

Samenvatting van het proefschrift over beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijssstelsel (1990-2010)

Samenvatting Overheid en onderwijsbestel
20 oktober 2011, pdf, 938kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Bronneman-Helmers
Publicatiedatum
30 november 2011
Trefwoorden
OnderwijsOverheidsbeleid
Aantal pagina's
44
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0590 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
41

De overheid is verantwoordelijk voor een samenhangend en goed functionerend onderwijsstelsel. Dit is een samenvatting van de studie (tevens proefschrift) die gaat over de wijze waarop de overheid in de periode 1990-2010 invulling heeft gegeven aan die verantwoordelijkheid. In het onderzoek staat de beleidsvorming rond vier kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel centraal: de vrijheid van onderwijs (artikel 23 GW), de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs, het vroege selectiemoment bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, en de positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderzoek laat zien hoe de overheid in de afgelopen twintig jaar verscheidene keren van koers veranderde en hoe moeizaam de verschillende beleidsvormingsprocessen verliepen. De invloed van de talrijke instanties en organisaties in de beleidsarena veranderde ingrijpend. Er kwamen nieuwe spelers bij; andere zagen hun invloed op het overheidsbeleid afnemen. De resultaten van twintig jaar beleidsvorming rond het onderwijsstelsel komen eveneens aan de orde. Daaruit blijkt dat alle beleidsinspanningen uiteindelijk vaak weinig opleverden en dat soms zelfs het tegenovergestelde werd bereikt van wat werd beoogd.

Dit is een Samenvatting van de volledige publicatie, die ook - vanaf 30 november 2011 om 16.00 uur - via de website is te downloaden.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Overheid en onderwijsbestel - samenvatting

Menu