logo

Verlof vragen

De behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen

Verlof vragen
24 oktober 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Edith de Meester Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
08 november 2011
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieMantelzorgParticipatieVerlof
Aantal pagina's
68
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0589 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-38

Door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen en de toegenomen deelname door mannen aan zorgtaken zijn er steeds meer taakcombineerders. Vooral vrouwen kiezen er massaal voor om in deeltijd te werken. Kinderopvang en verlofregelingen zijn andere mogelijkheden om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Nederland kent sinds 1991 een wettelijk recht op ouderschapsverlof, in 2001 werd het kortdurend zorgverlof ingevoerd en sinds 2005 is er ook een wettelijk recht op langdurend zorgverlof. Dit rapport biedt een overzicht van de behoefte aan en het gebruik van die verlofregelingen. Er is nagegaan welke factoren van invloed zijn op het gebruik van die regelingen en in hoeverre mannen en vrouwen op dat punt verschillen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van de Enquête Beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 
Menu