logo

Vluchtelingengroepen in Nederland

Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten

Vluchtelingengroepen in Nederland
01 februari 2011, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Edith Dourleijn Paulien Muller Jaco Dagevos Ria Vogels Majka van Doorn Matthieu Permentier e.a.
Publicatiedatum
16 februari 2011
Trefwoorden
ImmigratieIntegratieVluchtelingen
Aantal pagina's
240
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0526 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-3

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de in aantallen ook veel grotere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse minderheden in Nederland. Het rapport is grotendeels gebaseerd op grootschalig survey-onderzoek dat nieuwe informatie biedt over onder andere het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat bovendien in op sociaalculturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland. 

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VROM. Behalve medewerkers van het SCP hebben ook onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek en van het ITS aan deze rapportage bijdragen geleverd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Vluchtelingengroepen in Nederland

Menu