logo

Bijlage Gebruikte databestanden

21 februari 2011

Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten . Edith Dourleijn en Jaco Dagevos (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2011

Gebruikte bestanden

CBS Statline

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 2009

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen - nieuwkomers: SPVA 2003

Menu