logo

Voorbestemd tot achterstand?

Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later

Voorbestemd tot achterstand
16 augustus 2011, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema
Publicatiedatum
30 augustus 2011
Trefwoorden
GeneratiesOpleidingsniveauParticipatie
Aantal pagina's
96
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0577 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2011-23

Deze studie heeft als doel na te gaan in welke mate armoede op jonge leeftijd leidt tot armoede en sociale uitsluiting op latere, volwassen leeftijd en welke mechanismen daarbij een rol hebben gespeeld. Hoe verlopen de langetermijneffecten van het opgroeien in armoede? Wordt armoede van generatie op generatie overgedragen en welke factoren spelen een rol in deze overdracht? Hebben arme kinderen een grotere kans om sociaal uitgesloten te raken? In dit rapport wordt het onderzoek naar de intergenerationele overdracht van armoede meer uitgediept. De specifieke onderzoeksvragen luiden als volgt:

  1.  Welk deel van de mensen die als kind in een arm huishouden leefden, is als volwassene zelf arm?
  2.  In hoeverre zijn arme kinderen ook sociaal uitgesloten? Blijft het verband bestaan in hun latere jeugd en wanneer zij volwassen zijn?
  3.  Via welke processen en routes loopt het verband tussen opgroeien in armoede en armoede en sociale uitsluiting als volwassene?

Meer info

  • Onderzoek 'ASOUK' (Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen)

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2011 / Voorbestemd tot achterstand?

Menu